Gjenvinning

Vi mottar plastemballasje for sortering, kverning og gjenvinning. Plast som leveres hit er tom for produktrester.

Vi har et bredt samarbeid både med IKS og private aktører fra nord til sør.

Visste du at…

Dersom vi hadde samlet all plast i verden ville vi redusert behovet for ny oljeproduksjon med 2,5 ganger Norges olje og gassproduksjon.