Gjenvinning

I samarbeid med Quantafuel og Grønt Punkt Norge bidrar vi til omforming av plast til gjenbrukbare granulater.

Vi mottar plastemballasje for sortering, kverning og gjenvinning. Plast som leveres hit er tom for produktrester.

Visste du at…

Dersom vi hadde samlet all plast i verden ville vi redusert behovet for ny oljeproduksjon med 2,5 ganger Norges olje og gassproduksjon.